Leader Pyhäjärviseutu

Leader Pyhäjärviseutu ry  on perustettu vuonna 1997 alueensa paikalliskehittäjäksi.

Toiminnassamme on neljä tärkeää osa-aluetta: yhteisöt, yritykset ja elinkeinot, matkailupalvelut, ja nuoret.

Tehtävämme on asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten innostaminen oman toimintansa ja elinympäristönsä kehittämiseen.

Toiminnassamme kohtaavat alueen asukkaat, yhteisöt, yritykset ja julkinen taho, joiden yhteisenä päämääränä on alueen kehittäminen. Toimintamme on poliittisesti sitoutumatonta ja kaikki ovat tervetulleita mukaan vaikuttamaan elinolojemme parantamiseen.

Pyhäjärviseutu on yksi Suomen 54 Leader -ryhmästä. Olemme laatineet vuosille 2014-2020 Paikallista Pyhäjärviseudulta -kehittämisohjelman, jota toteutetaan rahoittamalla yhteisöjen ja mikroyritysten hankkeita.

Pyhäjärviseudun henkilökunta avustaa hankehakemusten laatimisessa ja hankkeiden toteuttamisessa, joten ota yhteyttä!

Kyltti i love pyhäjärviseutu

MIKÄ LEADER-TOIMINTA?

Leader-toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää.

Leader-toiminta onkin alusta loppuun paikallista: toimintaa ohjaava paikallinen kehittämisohjelma laaditaan yhdessä alueen asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden, yhdistysten, yritysten, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa, Leader-ryhmä neuvoo hankkeiden haussa ja tukee toteutuksessa. Paikallisista ihmisistä koostuva hallitus päättää rahoitettavista hankkeista.

RAHOITUSTA YRITYKSILLE

 

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN JA YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN

Leader Pyhäjärviseudun rooli yritysten ja yhteisöjen neuvomisessa ja opastuksessa on tärkeä.  Moni yritys on ollut tyytyväinen henkilökohtaiseen, läheltä saatavaan opastukseen jo yrityksen perustamisvaiheessa sekä ennen kaikkea hankkeen toteuttamisessa. Vastaavaa henkilökohtaista palvelua eivät muut rahoittajat pysty tarjoamaan. Ilman opastusta ja määräajoista muistuttamista moni maksuhakemus jäisi saapumatta määräajassa ja yrittäjän rahat jäisivät saamatta. 
 
Leader Pyhäjärviseutu aktivoi yrityksiä hankkeiden toteuttamiseen esim. elinkeinotoimen ja ProAgrian kanssa yhteistyössä järjestettävillä infotilaisuuksilla ja yhteisillä esiintymisillä eri tilaisuuksissa. Yritysasiakkaat ovat yhteisiä silloin, kun yrityksellä on mahdollisuus Leader-rahoitukseen.
ihmisten kokoisille ideoille teksti paidassa
kyltin kiinnitys

YHDISTYSTOIMINTA

 

YHDISTYSTOIMINNAN TUKEMINEN

Leader Pyhäjärviseutu aktivoi yhdistyksiä  toimimaan alueen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Leader aktivoi ja neuvoo sekä auttaa rahoituksen hakemisessa. 
 
Leader on muutakin kuin rahoitusta. Leader-toimintaan kuuluu myös erilaisten toimijoiden verkottaminen keskenään, jotta seudulle syntyy uudenlaista toimintaa ja alue kehittyy sitä kautta. Leader-ryhmien työntekijät tuntevat hyvin alueensa ja tietävät niiden tarpeet sekä vahvuudet. Ihmiset yhdistysten, kuntien ja monien yritysten takana ovat meille tuttuja. Olemme aktiivisesti yhteydessä myös maakunnallisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiinkin järjestöihin ja monenlaisiin muihin yhteistyökumppaneihin. Haluamme edistää paikallisten tahojen yhteistyötä keskenään, mutta myös tuoda uusia tuulia alueelle. Leader-ryhmästä voit kysyä apua uusien yhteistyökumppaneiden löytämiseen
 
 

NUORISO-LEADER

 

Leader Pyhäjärviseutu pitää lasten ja nuorten hyvinvointia tärkeänä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi on rahoitettu paljon lähiliikuntapaikkoja ja leikkikenttiä sekä tuettu lasten ja nuorten kerhotoimintaa. Nuoriin kohdistuvat teemahaut tulevat olemaan tärkeä osa toimintaa myös jatkossa. 
 
Vuoden 2014 alussa tehtiin tärkeä päätös Nuoriso-Leaderin perustamisesta. Nuoriso-Leaderin rahoituksella voidaan tukea nuorten itsensä hakemia pieniä hankkeita ilman EU-byrokratiaa. 
 
perheet sirkustelevat
Lippu maaseuturahasto

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

Leader Pyhäjärviseutu tarjoaa mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön.  Leader-ryhmiä on kaikissa Euroopan unionin maissa ja yhteensä reilusti yli 2000. Kontakteja siis on tarjolla! 

Tiedotamme yhteistyömahdollisuuksista ja innostamme alueemme yhdistyksiä ja yrityksiä kansainvälistymään. Etsimme kiinnostuneille tahoille yhteistyökumppaneita muista EU-maista.  

Järjestämme opintomatkoja ulkomaille.  Kun sopiva idea kv-hankkeeksi on valmiina ja mahdollinen kumppani olemassa, voimme lähteä opintomatkalle ja tavata kumppanit vaikkapa yhteistyösopimuksen allekirjoittamiseksi. Olemme järjestäneet opintomatkoja mm. Puolaan, Itävaltaan, Viroon, Liettuaan ja Ranskaan. 

Isännöimme ulkomaalaisia Leader-ryhmiä Pyhäjärviseudulla. Vieraita on ollut mm. Ruotsista, Sloveniasta, Romaniasta, Virosta, Itävallasta ja Ranskasta. 

Olemme rahoittaneet monia kansainvälisiä hankkeita ja toteuttaneet niitä myös itse.