Paikallisen kehittämisen strategia

Pyhäjärviseutu on kilpailukykyinen, osaava, tuotantoaan ja
toimintojaan uudistava alue. Alueen elinkeinotoiminta ja
yrittäjyys ovat aktiivisia, yhteisöt elinvoimaisia,
asuinympäristö viihtyisä ja alue vetovoimainen